Paskolos su turto ikeitimu

Šiuo pranešimu Klientas informuojamas ir apie Notarinės pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo datą. d. pirkėjas sumoka sutarto dydžio užstatą į sutartyje nurodytą sąskaitą.

Baudžiamasis kodeksas -

. Paskolos su turto ikeitimu. KLIENTAS PASIRAŠO SUSITARIMĄ SU BANKU DĖL BŪSTO PASKOLOS – Jeigu būstas įsigyjamas naudojantis paskola, bankas suformuoja Klientui pasiūlymą arba išduoda garantinį raštą dėl kredito suteikimo. TURO VERTINIMAS – Jeigu reikalauja bankas, detalųjį turto vertinimą atlieka bankui priimtini turto vertintojai. ir ją galima atsiimti centrinėje būstinėje arba Kliento pageidavimu gali būti išsiųsta paštu, registruotu laišku, Kliento nurodytu adresu. PASTATO ENERGINIS SERTIFIKATAS – Prieš pasirašydamas su pardavėju Notarinę pirkimo-pardavimo sutartį, pirkėjas yra supažindinamas su pastatui išduotu energinio naudingumo sertifikatu. nuo būsto perdavimo datos. BŪSTO PASKOLOS SUTARTIS – Pirkėjas, pristatęs Notarinę pirkimo-pardavimo sutartį bankui, pasirašo su juo būsto paskolos sutartį. Išduota pažyma turi būti registruota VĮ „Registrų centras“. Tokiu atveju kotedžo pardavimas neįvyksta ir rezervacija yra nutraukiama, pirkėjas atskirai neinformuojamas apie nutrauktą sutartį, o kotedžas gali būti parduodamas kitam pirkėjui. Nepervedus įnašo per nurodytą terminą laikoma, kad kotedžas pirkėjui nėra parduotas ir lieka pardavėjo nuosavybe. Nepervedus pinigų per nurodytą terminą laikoma, kad pirkėjas atsisako ketinimų įsigyti turtą. Ji galioja. Norint įsigyti rezervuotą būstą, reikia susisiekti su „Slengių Slėnis“ pardavimo atstovu ir informuoti apie savo sprendimą. Sutarties administravimo mokestis mokamas pagal banko įkainius. Klientas atskirai neinformuojamas. BŪSTO PASIRINKIMAS – Klientas kreipiasi į „Slengių Slėnis“ pardavimo atstovus, apžiūri jį dominančius projektus ir jo poreikius atitinkančius kotedžus bei išsirenka jam patinkantį būstą. Taip pat nuo būsto perdavimo pirkėjas yra atsakingas už visas eksploatacines ir administracines būsto išlaidas.

ĮKEITIMO LAKŠTO REGISTRAVIMAS – Įkeitimo lakštą Hipotekoje registruoja aptarnaujantis notaras. PRELIMINARI BŪSTO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS – Preliminari būsto pirkimo – pardavimo sutartis yra derinama ir pasirašoma su „Slengių Slėnis“ pardavimo atstovu, biuruose arba kitoje, su pardavimo atstovu sutartoje, vietoje. d. nuo Preliminarios sutarties pasirašymo. Notarines išlaidas apmoka Klientas. BŪSTO REZERVAVIMAS – Žodinė būsto rezervacija priimama susisiekus su „Slengių Slėnis“ pardavimo atstovais ir nurodžius, kurį kotedžą norima rezervuoti. TURTO DRAUDIMAS – Turtas turi būti apdraustas banko naudai banko rekomenduotoje draudimo bendrovėje. PASTATO PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ BEI BŪSTO PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS – Pirkėjas, pasirašydamas būsto įsigijimo sutartį, perima iš „Slengių Slėnis“ pastato priežiūros išlaidas bei būsto paslaugų apmokėjimo įsipareigojimus. Paskolos lombarduose. Nuo šios dienos pirkėjas gali pradėti būsto apdailą. Interneto bankas Interneto bankas Luminor | DNB Luminor | Nordea. Šis užstatas negrąžinamas.

Būsto paskolos • Swedbank

. Paskolos su turto ikeitimu. Tokiu atveju kotedžas nėra rezervuojamas ir gali būti parduodamas kitam pirkėjui. TURTO REGISTRAVIMAS  – Turtas registruojamas VĮ „Registrų centras“

Comments